Etički kodeks


Etičke vrijednosti za nas nisu prazne riječi, već temelj našeg poslovanja. Etičke nas vrijednost obvezuju i zato je važno da svako naše djelovanje bude odraz upravo tih vrijednost. Isti pristup očekujemo i od vas – članova i distributera UNIQ kluba. Jedino tako možemo postići zajednički cilj, a to je dobivanje povjerenja u trgovačku marku UNIQ te njegovo stalno produbljivanje. Svjesni smo da dobivanje povjerenja nije jednostavan posao, ono je rezultat dugotrajnog rada. Trudimo se služiti Vama kao primjer nudeći Vam svoje proizvode i usluge po najboljoj kvaliteti. Naposljetku, Vi ste ti koji kod prodaje naših proizvoda predstavljaju marku UNIQ i nosilac ste njezinih vrijednosti. Svoje povjerenje dajemo upravo Vama. Budući da ne možemo dozvoliti slabljenje povjerenja u marku UNIQ kao ni narušavanje njezinih vrijednosti, pripremili smo ovaj Etički kodeks. Svjesni smo činjenice da se "Život i povjerenje mogu izgubiti samo jednom." Publilius Syrus.

 

 

ETIČKI KODEKS

 

I. UVOD

1. Ovaj Etički kodeks propisuje standard etičkog ponašanja koji se primjenjuje unutar Mreže UNIQ COSMETICS.

2. Svaki član i distributer Mreže je dužan prilikom kupoprodaje i/ili promocije Proizvoda, kao i prilikom bilo kakve aktivnosti vezane uz Proizvode, postupati u skladu s Etičkim kodeksom.

 

II. ODNOSI I SURADNJA UNUTAR MREŽE

1. Odnosi između članova i distributera Mreže i JEDINSTVENE KOZMETIKE  trebaju biti temeljeni na suradnji, povjerenju, iskrenosti, poštovanju, odanosti i brizi za dobrobit UNIQ COSMETICS grupe, kao i članova i distributera njezine Mreže.

2. Članovi i distributeri Mreže su dužni suzdržavati se od djelovanja koje bi bilo na štetu UNIQ COSMETICS grupe te štititi ime i ugled UNIQ COSMETICS grupe.

3. Zabranjeno je širenje lažnih ili obmanjujućih informacija o UNIQ COSMETICS grupi.

4. Strogo je zabranjeno objavljivanje i/ili priopćavanje trećim stranama internih informacija koje su dostupne samo članovima i distributerima Mreže, a osobito informacija o osobnim podacima članova i distributera Mreže, informacija iz Marketinškog plana, informacija o članskim cijenama, popustima, isplaćenim Provizijama, prometu Mreže i prometu ostvarenom od strane pojedinih sudionika Mreže.

5. Korisničko ime i lozinka dodijeljeni članu odnosno distributeru Mreže su povjerljivi i zabranjeno je otkrivati ih trećim osobama i/ili omogućavati trećim osobama njihovo korištenje.

6. Zabranjeno je koristiti zavaravajuće, obmanjujuće ili nepoštene prakse kod učlanjivanja i sponzoriranja novih članova i distributera Mreže. Informacije kojima će distributeri i članovi nastojati proširiti  Mrežu uključivanjem novih članova i distributera, moraju biti istinite, točne i potpune te prenesene na pošten način.

7. Distributeri članovi Mreže ne smiju poduzeti bilo kakve radnje, izravne ili neizravne, u cilju uvjeravanja drugog člana ili distributera  koji djeluje u  određenoj grani da započne djelovati u drugoj grani Mreže ili da prekine svoje djelovanje u Mreži.

8. Mrežu je dozvoljeno koristiti isključivo za promociju i prodaju Proizvoda UNIQ COSMETICS grupe. Zabranjeno je Mrežu koristiti za prodaju usluga i/ili proizvoda drugih subjekata.

9. Distributeri su obvezni sudjelovati u događanjima koje organizira UNIQ COSMETICS grupa i na taj način trebaju biti uzor svojoj prodajnoj mreži.

 

III. PRODAJA I OGLAŠAVANJE PROIZVODA

1. Distributeri koji su registrirani/ovlašteni za obavljanje takve djelatnosti, imaju pravo prodavati Proizvode.

2. Proizvodi se moraju prodavati u njihovom izvornom pakiranju.

3. Informacije o Proizvodima dane kupcima moraju biti točne i sveobuhvatne te moraju biti dane na jasan i razumljiv način. Zabranjeno je koristiti zavaravajuće, obmanjujuće ili nepoštene prakse prilikom prodaje Proizvoda.

4. Distributer ili član Mreže koji razvije vlastitu web stranicu mora jasno na njoj naznačiti da djeluje samostalno, kao poslovni partner JEDINSTVENE KOZMETIKE odnosno UNIQ COSMETICS grupe. Na svojoj web stranici ne smije objavljivati interne informacije koje su dostupne samo članovima i distributerima Mreže, a posebice osobne podatke ostalih članova i distributera Mreže, informacije iz Marketinškog plana te informacije o članskim cijenama, popustima, isplaćenim Provizijama, prometu Mreže i prometu ostvarenom od strane pojedinih sudionika Mreže.

5. Prilikom reklamnih aktivnosti na web-u, distributeri i članovi Mreže su dužni pridržavati se zakonskih propisa, ne smiju koristiti fotografije ili autorska djela za koja ne posjeduju prava korištenja sukladno mjerodavnim propisima, ne smiju objavljivati fotografije osoba bez njihovog pristanka, te ne smiju bez prethodnog pisanog odobrenja JEDINSTVENE KOZMETIKE koristiti grafičke elemente, niti zaštićene nazive UNIQ COSMETICS grupe.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Etički kodeks je objavljen na web stranici www.hr.uniq-global.com  dana 15.siječnja 2016. Etički kodeks stupa na snagu i primjenjuju se od dana njegove objave na navedenoj web stranici.

2. Ovaj je Etički kodeks istaknut i dostupan i u poslovnim prostorijama JEDINSTVENE KOZMETIKE na adresi: Sarajevska cesta 58, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

 

 

U Zagrebu 15.1.2016

               

JEDINSTVENA KOZMETIKA d.o.o.


Ova web stranica koristi za pružanje usluga, prilagođavanje oglasa i analize prometa cookies. Korištenjem ove web stranice pristajete.

Redu