Conditii privind efectuarea comenziilor

Conditii generale pentru apartenenta la Clubul Uniq


Apartenenta la Clubul Uniq (denumita in continuare "Clubul") si beneficiile legate de statutul de membru sunt conditionate de acceptarea de catre solicitant a acestor conditii generale pentru apartenenta la Club (denumite in continuare "Conditiile apartenentei"), Codul etic si Planul de marketing. Solicitantul aderarii la Club este o persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa fie membru al Clubului (denumit in continuare "Solicitantul"). Un membru al Clubului este orice persoana juridica sau fizica care a primit un numar de membru, o parola si a facut o activare sau a fost inregistrata ca membru al Clubului in baza Cererii pentru  apartanenta la Club intr-o forma tiparita (denumita in continuare "Clubul" membru"). UNIQ COSMETICS Czech sro, sediul social: 994, Kyje, 198 00 Praga 9, Identificarea firmei: 04210611, inregistrata in Registrul Comertului de la Tribunalul Municipal din Praga, Dosar C, Inserarea 243571 (denumita in continuare "UNIQ COSMETICS Czech "), a infiintat si conduce Clubul. SC TAILORECORE ONLINE SRL-D, cu sediul in Arad, str. Horia nr.7, corp A ap. 5, CUI RO33676190, inregistrata la Registrul Comertului cu nr: j02/1037/2014 a infiintat si conduce Clubul din Romania si va fi denumita UNIQ COSMETICS Romania.

(1) Membrul Clubului intra in Club pentru a obtine avantajele pe care Clubul le ofera membrilor sai, si anume reduceri pentru produsele cosmetice si alte produse oferite de UNIQ COSMETICS. UNIQ COSMETICS Cehia si UNIQ COSMETICS Romania  isi rezerva dreptul de a determina produsele si serviciile care vor fi  vandute si furnizate in  cadrul programul Clubului.

(2)Inscrierea in  Club este gratuita.

(3) Un membru al Clubului poate fi orice persoana fizica sau juridica. In cazul in care Solicitantul este persoana fizica mai mica de 18 ani, reprezentantul sau legal va solicita calitatea de membru al Clubului. Cu toate acestea, o persoana mai mica de 15 ani nu poate deveni membru al Clubului. La cererea unui reprezentant legal si a unui acord cu UNIQ COSMETICS, este posibil ca reprezentantul legal sa fie considerat persoana de contact pana in momentul in care persoana reprezentata va fi adulta. Orice persoana poate fi membru al Clubului o singura data si calitatea de membru in Club nu poate fi transferata unei alte persoane.

(4) Solicitantul trimite UNIQ COSMETICS un formular completat cu datele sale personale, care poate fi accesat pe site-urile: www.ro.uniq-global  .com  (denumit in continuare "Cererea pentru Club") si confirma ca este de acord cu codul etic, planul de marketing si prelucrarea datelor cu caracter personal. Solicitantul poate completa Cererea pentru Club, de asemenea, intr-o forma tiparita si isi confirma acordul cu codul de etica, planul de marketing si prelucrarea datelor cu caracter personal cu semnatura sa. UNIQ COSMETICS va confirma acceptarea Cererii pentru Club (accepta Cererea Solicitantului pentru Club) si va trimite Solicitantului un e-mail, care contine un numar unic de membru, o parola si un link de activare. Facand clic pe linkul de activare, Solicitantul devine membru al Clubului. Orice membru al Clubului are dreptul sa schimbe simultan parola atribuita. Numarul de membru este atribuit permanent unui membru al Clubului si poate fi modificat numai cu acordul UNIQ COSMETICS. In cazul cererii pentru inscriere in Club in forma tiparita, atribuirea numarului de membru si a parolei solicitantului are loc in momentul in care este stabilita apartenenta. UNIQ COSMETICS nu este responsabila pentru cererea completata tiparita pentru apartenenta la club (in special divulgarea datelor mentionate acolo) daca nu este facuta sub supravegherea sa, adica daca a fost inmanata unei terte persoane in scopul livrarii sale catre UNIQ COSMETICS Czeh.

(5) UNIQ COSMETICS  isi rezerva dreptul de a nu accepta (respinge) Cererea pentru Club fara a da explicatii, in special in cazul in care este vorba de o Cerere pentru aderare la Club care este incompleta sau cu scrisul neintiligibil, nesemnata sau este o Cerere a unei persoane care este deja membru al Clubului sau a fost descalificata din Club.

(6) Fiecare membru al Clubului poate primi doar unsingur  numar de membru. UNIQ COSMETICS nu este raspunzatoare pentru niciun fel de daune cauzate de faptul ca un membru al Clubului dezvaluie sau permite tertilor accesul la numarul sau parola sa. Orice membru al Clubului este obligat sa informeze imediat UNIQ COSMETICS despre orice schimbare a datelor sale personale mentionate in Cererea pentru inscriere in Club. In cazul in care membrul Clubului nu indeplineste aceasta obligatie, UNIQ COSMETICS nu este raspunzator pentru posibile intarzieri sau insuficiente in activitate, cauzate de neactualizarea la timp a datelor personale ale membrului Clubului.

(7) Membrul Clubului este obligat sa activeze contul propriu in Sistemul UNIQ in termen de treizeci (30) de zile de la primirea acestor Conditii de participare (denumita in continuare "Perioada de activare a contului"). Sistemul UNIQ este o parte non-publica a site-urilor web ale UNIQ COSMETICS,  disponibil la adresa: https://www.uniq-global.com  si   www.ro.uniq-global.com  accesabile numai dupa inregistrarea si conectarea ulterioara si care permite o cooperare eficienta intre UNIQ COSMETICS, distribuitori si membri ai Clubului (denumit in continuare "Sistemul UNIQ"). Activarea contului  face astfel incat membrul Clubului sa se inregistreze in Sistemul UNIQ si apoi sa isi activeze contul in Sistemul UNIQ prin intermediul unui link care a fost trimis automat prin e-mail. Apoi poate inregistra alti membri ai Clubului sau distribuitori in nume propriu.

(8) UNIQ COSMETICS numeste membrii Clubului prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica (e-mail) cu trei (3) zile inainte de sfarsitul Perioadei de activare a contului pentru a activa contul, in timp ce membrul Clubului va fi activat sa activeze contul in termen de cinci 5) zile de la data primirii respectivei convorbiri. In cazul in care membrul Clubului nu activeaza contul in perioada mentionata sau in perioada suplimentara, membrul Clubului va fi sters din Sistemul UNIQ si va fi descalificat si din Club. Daca membrul Clubului a inregistrat deja un alt membru sau distribuitor, un astfel de membru sau distribuitor va fi mutat un loc (1) mai mare in functie de structura unui plan de marketing si va obtine toate beneficiile care decurg din acesta in cazul in care membrul clubului este sters .
  
(9) Membrul Clubului se angajeaza sa preia din produse UNIQ COSMETICS in valoare totala de 20 de credite pe an calendaristic, in conformitate cu evaluarea creditului produselor prevazute in Planul de marketing (denumita in continuare "Cererea minima"). Perioada unui an calendaristic este calculata din momentul in care contul membrului Clubului este activat in sistemul UNIQ.

(10) In cazul in care membrul Clubului nu indeplineste conditiile cerintei minime in anul calendaristic dat, UNIQ COSMETICS va avertiza membrul Clubului prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica (e-mail) in a 11-a sau a 12-a luna de la activarea contului Sistemul UNIQ. Informatiile legate de faptul ca  membrul Clubului respectiv nu indeplineste cererea minima vor fi disponibile si altor membri ai retelei, conform datelor  din Planul de marketing. Daca membrul Clubului nu indeplineste cererea minima pentru anul calendaristic dat nici in perioada suplimentara de trei (3) zile calendaristice din acel an care urmeaza anului in care membrul Clubului nu a intrunit cererea minima, acesta va fi sters din sistemul UNIQ si descalificat din Club. Daca membrul Clubului a inregistrat deja un alt membru al distribuitorului, un astfel de membru sau distribuitor va fi mutat un loc (1) mai sus, in functie de structura planului de marketing si va obtine toate beneficiile care decurg din aceasta in cazul in care membrul Clubului este sters .

(11) Prin calitatea de membru al clubului, membrul Clubului isi exprima acordul cu Codul de etica si planul de marketing, care sunt prezentate solicitantului chiar inainte de intrarea in club impreuna cu conditiile calitatii de membru (denumit in continuare " Cod " sau " planul de marketing"). Codul de etica poate influenta expirarea calitatii de membru in cazul in care membrul Clubului este in conflict cu Codul de etica. Actionarea in conflict cu Codul etic este considerata ca actionand in conflict cu Conditiile aderarii la Club.

(12) Partile contractante sunt de acord ca UNIQ COSMETICS Czech si UNIQ COSMETICS Romania au dreptul de a schimba conditiile de membru in mod unilateral si in mod adecvat fara a avea obligatia de a anunta o astfel de modificare direct membrilor Clubului. Orice modificare a conditiilor de membru este efectiva de la o zi de la publicare pe site-urile www.uniq-global.com  si www.ro.uniq-global.com  . Conditiile pot fi studiate si in sediul social al UNIQ COSMETICS Czech pe baza unei cereri. Membrul Clubului se angajeaza sa cunoasca in mod individual eventualele modificari ale Conditiilor.

(13) In cazul in care membrul Clubului primeste de la UNIQ COSMETICS Cehia sau de la UNIQ COSMETICS Romania  orice beneficiu care este supus impozitarii in conformitate cu Legea nr. 586/1992 Coll., respectiv cu  Codul Fiscal, privind impozitul pe venit sau alte reglementari similare, membrul Clubului trebuie sa fie constient de faptul ca UNIQ COSMETICS nu a evaluat beneficiul respectiv si achitarea sumei aferente impozitarii unui beneficiu (in principal numerar primit) va fi in grija membrului Clubului in conformitate cu Legea nr. 586/1992 Coll., privind impozitele pe venit din Cehia si cu Codul Fiscal din Romania.

(14) Membrul Clubului nu are dreptul sa atribuie sau sa transfere statutul de  membru al Clubului sau orice drepturi si obligatii care decurg din acesta fara acordul prealabil scris al UNIQ COSMETICS. UNIQ COSMETICS are dreptul de a atribui si transfera activitatea administratorului Clubului sau orice drepturi si obligatii care decurg din functia de administrator si fondator al Clubului fara acordul prealabil al membrului Clubului.

(15) Calitatea de membru al clubului expira: (a) cand Clubul expira; (B) printr-un acord; (C) daca membrul Clubului este descalificat de UNIQ COSMETICS Czech sau de UNIQ COSMETICS Romania ; (D) pe baza unei solicitari din partea Clubului pentru incetarea calitatii de membru al Clubului.

(16) UNIQ COSMETICS Czech si UNIQ COSMETICS Romania au dreptul de a descalifica membrul Clubului daca: a) membrul Clubului incalca / nu indeplineste aceste conditii de membru sau codul de etica sau planul de marketing; (B) membrul Clubului a declarat date incorecte in Cerere, a prezentat sau a completat Cererea in numele altei persoane; (C) membrul Clubului si-a revocat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt obligatorii in Cerere si care prelucrare este necesara pentru administrarea contului membrului Clubului sau nu este de acord cu scopul prelucrarii datelor personale date; (D) membrul Clubului nu a activat contul in perioada Perioada de activare a contului; (E) membrul Clubului nu a intrunit cererea minima pentru anul calendaristic dat. Descalificarea membrilor Clubului este efectiva la momentul eliminarii din sistemul UNIQ. UNIQ COSMETICS Cehia sau  UNIQ COSMETICS Romania , in calitate de operatori ai Clubului, vor informa fara intarziere membrul Clubului descalificat despre acest fapt.

(17) Membrul Clubului are dreptul de a depune oricand o cerere de reziliere a apartenentei la Club fara a da un motiv. Cererea de incetare a calitatii de membru al Clubului poate fi depusa numai in scris. Incetarea aderarii la Club este efectiva in momentul in care membrul Clubului este sters din evidenta membrilor Clubului. UNIQ COSMETICS Cehia si UNIQ COSMETICS Romania   in calitate de operatori ai Clubului, vor informa fara intarziere pe membrul Clubului descalificat despre acest fapt.

(18) In cazul in care membrul Clubului a fost descalificat sau a depus o cerere de incetare a calitatii de membru al Clubului, nu i se permite sa depuna o cerere pentru aderarea la Club in urmatoarele 6 luni. UNIQ COSMETICS  isi rezerva dreptul de a refuza un astfel de solicitant si dupa incheierea acestei perioade.

(19) Faptul ca UNIQ COSMETICS Cehia sau UNIQ COSMETICS Romania si membrul Clubului au incetat acordul de distributie sau orice alt acord similar privind cooperarea este considerat ca incetarea aderarii la Club. In acest caz, statutul de membru expira de la momentul incheierii unui astfel de acord. Calitatea de membru al clubului inceteaza  si daca  membrul Clubului decedeaza.

(20) Daca motivul invalidarii priveste doar  unele prevederi ale acestor conditii de membru, doar acele prevederi vor fi socotite invalide, contrariul fiind valabil  doar in cazul in care ele nu pot fi separate de restul continutului Conditiilor de apartenenta la Club.

(21) UNIQ COSMETICS Cehia s.r.o. isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a inchide activitatea Clubului oricand. In cazul in care activitatea Clubului este intrerupta sau terminata, UNIQ COSMETICS Czech s.r.o. este obligat sa informeze despre aceasta pe site-ul sau www.uniq-global.com  si, de asemenea, la adresa sediului social. Orice pretentii cu privire la reduceri sau alte beneficii nu sunt executorii pentru membrul Clubului. Toate aceste drepturi  sunt valabile si pentru UNIQ COSMETICS Romania in ceeaa ce priveste Clubul din Romania, iar informarea va fi facuta pe site-ul www.ro.uniq-eshop.com.

(22) Prin semnarea acestor Conditii de participare sau prin completarea unui chestionar publicat pe site-ul pe www.ro.uniq-eshop.com   (Cererea pentru Club), Solicitantul isi exprima acordul pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de UNIQ COSMETICS care sunt  administratori, in conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date., (eventual si prin intermediul unui procesator). Membrul Clubului este de acord si cu prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in scopuri de marketing ale administratorului, adica trimiterea de informatii despre actiunile organizate si alte activitati, precum si trimiterea mesajelor de afaceri prin mijloace electronice  cu conditia ca si alte date sa poata fi adaugate la aceste date. Membrul clubului acorda acest consimtamant in mod voluntar pe o perioada nedeterminata, dar il poate revoca oricand in scris la adresa administratorului.

(23) Solicitantul exprima consimtamantul cu publicarea datelor cu caracter personal in baza de date a membrilor Clubului, care este disponibila si altor membri ai Clubului inregistrati. In cazul in care membrul Clubului exprima un dezacord, acesta va fi declarat in baza de date mentionata mai sus numai sub numarul sau de membru.

*Acesti termeni si conditii de afaceri sunt valabile incepand cu 1 septembrie 2015

Acest website foloseste Cookies pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare. Navigând în continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord